Sunday, November 9, 2008

बाळोबांसारखा संशोधक मागच्या दहा हज्जार वर्षात झाला नाही अन पुढे ही नऽऽ होणेऽऽऽ!!!
शेवटचा फराऽऽळ करु बॉ तिथं म्हणून मी तिकडे गेलोऽऽ.. >:))))))))))<

बाळॊबा मला पाहून म्हणाले, "तुझं फराळ आणि आनंद हे प्रकरण मला वेगळंच वाटतंय.. :O
तुझ्या डोपामाईन लेव्हेल्स तपासल्या पाहिजेत!!"

मनातच म्हणालो.. :) परहॅप्स पप्पू मे, बट धिस गाय कॅन नेव्हर डान्स स्स्साऽऽला!.. :X......... :X ...

मी सटकलो आणि सरऽऽऽऽळ मावशीकडे आलो.. "कित्ती वाळलास रे?" (वास्तविक मी जाड झालोय..)फराळाचं "ताट"(!) समोर.. माझे डॊळे पाणावले.. काय वाटलं ते बाळ्याला अन "त्याच्या हॉवर्ड गॉर्डनरला पण कळणार नाही".. मनात म्हणालो, बाळ्या, "तुळशीच्या लग्नाला येणार असशील तर चार मंगलाष्टकं पाठ करुन येऽऽ !!!!तुझ्यासाठी पण फटाके आणलेत, एक्स्ट्रा.. :)

No comments: