Saturday, November 29, 2008

ग्रेसफुल घासांचा तो आठव

आहारमग्न पुरुषाची लक्षणे, रसनामाधवीच्या प्रदेशात, ही माझी खाण्याच्या अमूर्त शैलीत लिहीलेली आणि प्रकाशनाच्या वाटेवर असलेली पुस्तके!... त्यातल्या कांही ओळी तुमच्यासोबत प्रकाशन-पूर्व कार्यक्रमात आमचे प्रकाशकांच्या परवानगीने शेअर करत आहे.

कु.चिंकी हे ऐकून मला म्हणाली, काकाऽऽऽ, तुम्ही कित्ती, कित्ती "ग्रेसफुल" लिहीता? असोऽऽ

त्या पुस्तकातील हा निवडक आणि वेचक भाग...

अवकाशाच्या पाटाभोवती नक्षत्रवेलींची भावरांगोळी..
प्राक्तनाच्या चंद्रताटात झडती नित्य जेवणावळी!
घेतो गोड घास सुखाचा,पण कंठातून उतरत नाही..
चवविहीन त्या घासांचा तो आठव जातच नाही.. ...

बस्स्स्स.. प्रकाशकाची यापेक्षा अधिक लिहीण्यासाठी परवानगी नाही.

समूर्त असो वा अमूर्त सौंदर्य सगळीकडेच आहे. सौंदर्य पहाणा-याच्या दॄष्टीत असते... अन चव खाणा-याच्या जीभेत ! मला ऐकू येतंय बरं तुम्ही माझ्या या शब्दफराळाला दुर्बोध म्हणताय ते.. असोऽऽऽ चलतो मग... प्रकाशन समारंभाला यायचं हं!निमंत्रण पत्रिका आली नाही तरीही..

No comments: